Warmtepomp

Een warmtepomp brengt duurzame omgevingswarmte van een laag naar een hoger en bruikbaar temperatuurniveau. De warmte wordt onttrokken aan de omgeving: bodem, water, lucht of afvalwarmte. Voor het aandrijven van de warmtepomp is een beperkte hoeveelheid primaire energie nodig. Door duurzame omgevingswarmte te benutten kan een warmtepomp tot circa 50% primaire energie besparen ten opzichte van een cv-ketel.

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp werkt als een binnenstebuiten gekeerde koelkast. In een koelkast daalt de temperatuur doordat er warmte onttrokken wordt aan de binnenkant. Aan de achterkant van de koelkast voel je die onttrokken warmte. Als aandrijving voor verwarming in huis doet een warmtepomp ongeveer hetzelfde, alleen ontrekt het systeem warmte aan bodemwater of de buitenlucht. De warmte wordt in de warmtepomp langs een vloeistof geleid die op lage temperatuur al verdampt. Bij het verdampen neemt de vloeistof warmte op uit de warmtebron. De pomp drukt de warme vloeistofdamp samen. Daardoor stijgt de druk en neemt de temperatuur nog meer toe. De warmte wordt vervolgens langs bijvoorbeeld waterleidingen van een verwarmingssysteem geleid. Als de bodem de warmtebron is, pompt de warmtepomp grondwater omhoog. De warmte wordt uit het water gehaald en het afgekoelde water weer teruggepompt. Andere warmtepompsystemen onttrekken met een speciale collector op het dak of op de grond warmte van de buitenlucht.

Stand van de techniek
• Elektrische (compressie)warmtepomp;

Elektrische warmtepompen zijn in alle capaciteiten te koop: als bijverwarming in een woning of voor collectieve systemen. Een compressiewarmtepomp is een mechanisch apparaat, dus geluidsisolatie is van belang. Geluidsarme apparaten zijn zondermeer in een woning toe te passen.

• Gasgestookte (absorptie)warmtepomp;

Bij gasgestookte warmtepompen wordt de compressor direct door een gasmotor aangedreven, of door middel van een absorptieproces met een brander-generatorcombinatie. Ook combinaties met warmtekrachtkoppeling komen voor. Absorptiewarmtepompen zijn zeer stil. Het principe is bekend van de campingkoelkasten die op gas werken.
Op dit moment zijn alleen systemen vanaf 45 kW te koop, geschikt voor minimaal tien woningen. Kleinere systemen voor een woning zijn in de fase van veldexperiment.

Marktontwikkeling

Het grootste deel van de warmtepompen is te vinden in de utiliteitsbouw. Het aantal warmtepompen is in 2007 met bijna 15.000 toegenomen tot 67.000. Ook de sterke groei van de laatste jaren concentreert zich in de utiliteitsbouw. Het totale vermogen voor warmteproductie dat is bijgeplaatst, is bijna 300 MW. De totale bijdrage van warmtepompen aan duurzaam opgewekte energie is ongeveer 3,5 PJ vermeden primaire energie. Dit is een kleine 4% van de totale hoeveelheid duurzame energie.

  • XL Klima
  • Minkmaatstraat 112
  • 7514 EG Enschede
  • Tel 053 432 32 61
  • Fax 053 434 03 64
  • info@xlklima.nl